DESCRIERE PROIECT

 

Obiectivul general

“Furnizarea de programe educative persoanelor cu risc de abandon, precum si servicii de consiliere, educare pentru copiii, elevi, parinti/tutori, cadre didactice si personal de sprijin, pentru prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la invatamantul prescolar, primar si secundar de calitate”.

Proiectul contribuie la realizarea prioritatii de investitii ” Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la invatamantul prescolar, primar si secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de invatare formale, non formale si informale pentru reintegrarea in educatie si formare”.

Obiectivele specifice al proiectului:

OS1: Cresterea participarii la invatamantul ante-prescolar si prescolar, cu un numar de 305 copii (din care 60 copii de varsta anteprescolara 0-2 ani si 245 copii de varsta prescolara sprijiniti 3-5 ani, care fac parte din grupuri cu risc de parasire timpurie) din judetul Neamț ( Sc. Gimnaziala "Gheorghe Savinescu" Cracoani, Sc. Gimnaziala "Pr.Gh. Sandulescu "Dragomiresti, Lic. Tehnologic "Ion Creanga" Pipirig, Sc. Gimnaziala "I. Gervescu" Savinesti, Sc. Gimnaziala nr.11 Piatra Neamt, Liceul Tehnologic comuna Petricani, Colegiul Tehnic "Danubiana" Roman ) intr-un interval de 36 luni, in special a grupurilor cu risc de parasire timpurie a scolii, cu accent pe copiii apartinand minoritatii roma si a celor din mediul rural .

OS2 : . ” Reducerea parasirii timpurii a scolii cu un numar de 525 copii din judetul Neamț (Sc. Gimnaziala "Gheorghe Savinescu" Cracoani, Sc. Gimnaziala "Pr.Gh. Sandulescu "Dragomiresti, Lic. Tehnologic "Ion Creanga" Pipirig, Sc. Gimnaziala "I. Gervescu" Savinesti, Sc. Gimnaziala nr.11 Piatra Neamt, Liceul Tehnologic comuna Petricani, Colegiul Tehnic "Danubiana" Roman ), intr-un interval de 36 luni”, prin masuri integrate de prevenire si de asigurare a oportunitatilor egale pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii apartinand minoritatii roma si elevii din mediul rural/ comunitatile dezavantajate socio-economic .

OS 3 : .”Cresterea numarului de tineri care au abandonat scoala si nu si-au finalizat educatia obligatory si se reintorc in sistemul de educatiei si formare, inclusive prin programe de tip a doua sansa cu un numar de 210 tineri din judetul Neamț (Sc. Gimnaziala "Gheorghe Savinescu" Cracoani, Sc. Gimnaziala "Pr.Gh. Sandulescu "Dragomiresti, Lic. Tehnologic "Ion Creanga" Pipirig, Sc. Gimnaziala "I. Gervescu" Savinesti, Sc. Gimnaziala nr.11 Piatra Neamt, Liceul Tehnologic comuna Petricani, Colegiul Tehnic "Danubiana" Roman) intr-un interval de 36 luni”.

OS4. ” Imbunatatirea competentelor personalului didactic din invatamantul pre universitar in vederea promovarii unor servicii educationale de calitate orientate pe nevoile elevilor si a unei scoli inclusive pentru un numar de 260 persoane din judetul Neamț (Sc. Gimnaziala "Gheorghe Savinescu" Cracoani, Sc. Gimnaziala "Pr.Gh. Sandulescu "Dragomiresti, Lic. Tehnologic "Ion Creanga" Pipirig, Sc. Gimnaziala "I. Gervescu" Savinesti, Sc. Gimnaziala nr.11 Piatra Neamt, Liceul Tehnologic comuna Petricani, Colegiul Tehnic "Danubiana" Roman) intr-un interval de 36 luni”.

Principalele activităţi derulate în cadrul proiectului sunt:

A1. ACTIVITATEA 1. GRĂDINIȚA ATRACTIVĂ.

Subactivitatea 1.1 Identificarea , selectarea , menținerea în sistemul de învățământ a unui număr de 305 copii. Înstituțiile școlare cu care s-au încheiat acorduri sunt: Sc. ”Gheorghe Săvinescu ” Crăcăoani,Sc. Dragomirești, Liceul Tehnologic ”Ion Creangă” Pipirig, Sc. Săvinești, Sc.nr.11 Piatra Neamț, Sc. De Artă Sergiu Celibidache Roman, Gr.nr.5 Roman.

A 2. ACTIVITATEA 2 – PROGRAMUL ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ.

Subactivitatea 2.1 – Identificarea, selectarea, menținerea în sistemul de învățământ a unui număr de 525 copii.

A 3. ACTIVITATEA 3. –PROGRAM INTEGRAT ”A DOUA ȘANSĂ” – 210 tineri.

Subactivitatea 3.1 Aducerea, readucerea în sistemul de învățământ a copiilor care nu sunt înscriși în sistem sau au abandonat – 207 tineri/adulți.

A4. ACTIVITATEA 4 – PROGRAME DE EDUCAȚIE PARENTALĂ.

Subactivitatea 4.1 – Identificarea grupului țintă și a nevoilor acestora – 100 părinți/tutori.

A5. ACTIVITATEA 5 – DEZVOLTAREA DEMECANISME LOCALE PENTRU SUSȚINEREA PROCESULUI EDUCAȚIONAL..

Subactivitatea 5.1 – Dezvoltarea de parteneriate între școli și autorități locale pentru susținerea procesului educational.

A6. ACTIVITATEA 6. – PROGRAME DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE ȘI PERSONALUL DE SPRIJIN.

Subactivitatea 6.1 – Dezvoltarea de competențe transversal îndomenii care contribuie la prevenirea reducerea părărsirii timpurii a școlii.

A.7. ACTIVITATEA 7 – TRANSVERALĂ – MANAGEMENTUL DE PROIECT.

Subactivitatea7.1 – Asigurarea resurselorproiectului, monitorizarea, evaluareașicontrolul intern al implementăriiproiectului

INSTITUȚII COLABORATOARE:

Sc. Gimnaziala "Gheorghe Savinescu" Cracoani

Sc.Gimnazială ”Pr.Gh.Săndulescu” Dragomirești

Lic. Tehnologic "Ion Creanga" Pipirig

Sc. Gimnaziala "I. Gervescu" Savinesti

Sc. Gimnaziala nr.11 Piatra Neamț

Liceul Tehnologic comuna Petricani – va fi inlocuit cu Scoala de Arta ,,Sergiu Celibidache,, Roman

Colegiul tehnic "Danubiana" Roman